• office@eurobuild-m.com
  • +359 2 418 71 38, +359 896 650 778

 

РСПБЗН - Нова Загора

РСПБЗН-Нова Загора през 2018 г. по ОП „Региони в растеж 2014-2020” са въведени мерки за енергийна ефективност и СМР на съществуващата административна сграда на РСПБЗН-Нова Загора с бенефициент Община Нова Загора.Строително-ремонтните работи се състоят в следното:подменена дограмата, поставена е топлоизолация, изградени са нови мълниезащитни инсталации и др.използвани строителни материали съгласно европейските изисквания.

  • Възложител: Община - Нова Загора
  • Местоположение:
    ул. П.Бакалов №3, гр.Нова Загора
  • дата на завършване: Декември 2019
  • Категория: Полагане на изолация