• office@eurobuild-m.com
  • +359 2 418 71 38, +359 896 650 778

 

1. Съгласие с условията

Преглеждайки или използвайки този уебсайт, който може да бъде достъпен на https://eurobuild-m.com, вие се съгласявате да бъдете обвързани от всички тези Условия за ползване на уебсайта и се съгласявате с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранен достъпът до този уебсайт или използването на услугата. Всички материали в този уебсайт са защитени от закона за търговските марки и авторското право.

2. Политика за поверителност

Съветваме ви да прочетете нашата политика за поверителност относно събирането на потребителски данни. Това ще ви помогне да разберете по-добре нашите практики.

3. Използване на лиценз

Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите на Eurobuild-M само за лично, некомерсиално временно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:

- да променяте или копирате материалите;

- да използвате материалите за комерсиални цели или за публично показване;

- опит за обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се в Eurobuild-M;

- премахване на всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или

- прехвърляне на материалите на друго лице или "огледало" на материалите на всеки друг сървър.

Това ще позволи на Евробилд-М да прекрати дейността си при нарушаване на някое от тези ограничения. При прекратяване правото ви на гледане също ще бъде прекратено и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в електронен формат или отпечатани.

4. Опровержение

Всички материали на Eurobuild-M се предоставят във вида, в който са. Вие се съгласявате, че използването на уебсайта ще бъде на ваш собствен риск. Евробилд-М не дава никакви гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, следователно отменя всички други гаранции. Освен това, Eurobuild-M не прави никакви декларации относно точността или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или сайтове, свързани с този уебсайт.

5. Ограничения

Евробилд-М или неговите доставчици няма да носят отговорност за каквито и да е щети, които ще възникнат при използването или невъзможността за използване на материалите на Евробилд-М, дори ако Евробилд-М или упълномощен представител на този уебсайт е бил уведомен, устно или писмено, за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

6. Корекции

На Eurobuild-M може да се появи информация или материали, които съдържат технически, типографски или фотографски грешки. Евробилд-М няма да гарантира, че който и да е от материалите в този уебсайт е точен, пълен или актуален. Евробилд-М си запазва правото да променя и актуализира материалите, съдържащи се на уебсайта си по всяко време без предизвестие.

7. Връзки

Евробилд-М няма контрол върху всички връзки, предоставени на този уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв свързан сайт. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от Eurobuild-M на сайта. Използването на който и да е свързан уебсайт е на ваш собствен риск.

8. Промяна на условията за ползване

Евробилд-М може да преразглежда или включва допълнителни условия в тези Условия за ползване на своя уебсайт от време на време без предизвестие. Моля, уверете се, че проверявате настоящите Условия за ползване всеки път, когато използвате уебсайта. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Условия за ползване.

9. Приложим закон

Всеки иск, свързан с Eurobuild-M, се урежда от законите на България без оглед на неговите разпоредби за конфликт на закони.

10. Контакти

В случай на въпроси или заявки, моля свържете се с нас на:

Eurobuild-M Ltd

1700 София,

ул. Чавдар Мутафов 22, Офис 4.1

office@eurobuild-m.com

Последно обновен на 15/12/2022