• office@eurobuild-m.com
  • +359 2 418 71 38, +359 896 650 778

 

ЦУСД - REISSWOLF

Център за унищожаване и складиране на данни в индустриална зона Божурище.Комплекса се състои от административна сграда,архивохранилище и център за унищожаване на носители на поверителни данни.Конструкцията е от сглобяем стоманобетон, с офисна монолитна част и фасада от термопанели. Покривната конструкция над офисната част е монолитна с лек бетон за наклон, термоизолация и хидроизолация, а в останалата част е с послоен монтаж – трапецовидна ламарина, термоизолация и хидроизолация.

  • Възложител: Пайп Систем АД
  • Местоположение:
    бул. Европа 10, п.к. 2227, гр.Божурище, Логистичен парк Божурище
  • дата на завършване:Март 2019
  • Категория: Цялостно изграждане

 

Галерия със снимки